Cumartesi, Ağustos 18, 2018

Platzhalter roof5

 

Arama-2

Langfristige Artikel

Box Link

Events

 PANO

 

ADEF; HALKLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR !!!

 

Dersim ateşler İçinde,
Dersime ses verin !!!

 

Dersim de Ovacık, Çemişgezek ve Hozat arasında bulunan Bozan Yaylası, Zoğar, Dereköy, Kozulca, Koçkozulca, Zengi, Değirmendere, Dündül deresi ve geyiksuyu bölgelerinde yapılan askeri operasyondan sonra başlayan orman yangınları, rüzgarında etkisiyle binlerce hektarlık alana yayılarak devam etmektedir! Yaşam alanlarımızı içinde bulundurduğu canlı ve cansız varlıklarla birlikte yanıyor.

Dersim’de doğa, doğal alanlar ve hayvanlar kasten yok edilmekte ve telef edilmektedir.
Dersim’deki ormanlar yanıyor ve Munzur’un eşsiz bitki örtüsü ve hayvanlar alemi büyük bir tehlike altındadır.

Orman yangınları devlet tarafından kasten çıkarılmaktadır. Gayri resmi söylemlerde bunların gerillaların takibini kolaylaştırma amaçlı olduğu iddia edilmektedir. Gerçekte ise bu orman yangınlarıyla Dersimlilerin bütün kültür ve yaşam temelleri yok edilmektedir.
Bu yöntem yeni de değil. Dersimlilerin bu konuda uzun ve acı bir geçmişi vardır. 1937/38 yıllarında Dersimliler soykırım yaşadı. Yaşam alanlarını (Köylerini) tekrar kurduklarının ertesinde 90 yıllardan itibaren yeni baskı yöntemlerine maruz kaldılar.

Köylüler köylerinden uzaklaştırılıyor, ormanlar ateşe veriliyor, doğal alanlar barajlarla yok edilmekte ve siyanürle altın arama faaliyetleriyle zehirlenmektedir. Kutsal Munzur Çayının doğası bozularak, ölümüne sebep olunmaktadır.
Bölgenin bombalanmasından dolayı çıkan orman yangınları halihazırda büyük bir alanı sarmış durumdadır. Son iki üç yıl içerisinde çıkartılan orman yangınlarında yok edilen ormanlık alanın kaç hektar olduğunu kimse bilmiyor.

Bu politikadan derhal vazgeçilmelidir
Sesimize ses verin
Yangınları durdurun.

Bu anlamda Ülkede, DERSİM’de ve Avrupa’da yapılacak eylem ve etkinliklere katılım yapalım destek sunalım.

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)

   
   
   
   

  

Dersimzaza.com'dan kısa bir açıklama

Facebook'ta sitemizin ismi ile benzerlik taşıyan bazı sayfalar görülmektedir. Bu sayfaların sitemizle hiç bir ilgisi yoktur. Sitemizin www.dersimzaza.com adresi dışında internet üzerinde herhangi bir hesabı ya da sayfası bulunmamaktadır.

Kamuoyunun dikkatine sunulur.

Dersimzaza.com

 


 

Savaş ve ahlak

 

Savaş ve ahlak

 

Hasan Sağlam

Özgür Politika 

07 Mart 2016

 

Dersim 38 soykırımından sonra sağ kalanlar sürgün edilirler. Sılo Phıt çıktığı dağlardan inmez, teslim olmaz. Yedi sene dağların hırçınlığına sığınır. Dersim’in uçurum boylu kışlarında Laç Deresinin derin mağaralarında taştan yastık, palamuttan aş, kardan su içerek tam yedi sene kalır. 

Ol hikaye şöyle anlatılır: Sılo Phıt, Abudullah Alpdoğan komutasında Ragıp Gümüşpala adında bir Türk istihbarat subayını esir alır. Hiçbir hakaret işkence etmeden bütün insani değerleri göstererek, savaş ahlakını en üst düzeyde uygular ve bir buçuk ay resmen misafir eder. Subay yaralıdır, tedavi eder iyileştirir. Devlet, subayın ölümünü ilan etmiş ve merasim töreni düzenlemiştir, oysa bilirler Gümüşpala esir ve Dersim’in en sefkan yiğitlerinden biri olan Sılo Phıt’ın elindedir. Fakat devlet karizmasına yakıştırmaz bu durumu, onun esir düştüğünü söylemez. Kendi subayını öldü ilan eder. Bundan haberi olmayan Ragıp Gümüşpala serbest bırakılmak için ricada bulunur. 

Sılo Phıt derki; "seni bırakırım ama sen karakola yaklaştığında oyun yapar seni öldürürler. Çünkü sen benim esirim oldun, bunu devlet kabullenmez." Bunun üzerine Sılo Phıt karakola haber yollar kendisinin teslim olacağını söyler. Subayın elbiselerini çıkarıp, kendi elbiselerini giydirir ve eline beyaz bezden yaptığı bayrağı tutuşturur. Karakola en yakın yere kadar götürür; "uzaktan ses çıkarma, karakoldakiler hepsi seni görünceye kadar sus, çünkü uzaktan sen olduğunu anlarlarsa vururlar" diye tembih eder ve yollar. Bu taktik aynen uygulanır. Onlar Sılo Phıt'ı teslim almak isterlerken, öldü dedikleri subayı çıkar gelir.

Dersim tertelesi kırımla biter. Sağ kalanların sürgünlüğü ile soykırım devam eder. Günümüzde bütün Kürdistan’ da uygulanan budur. 

Bu zaman içinde emekli olan general Gümüşpala bir gün Elaziz'den Erzincan’a giderken mecburen yolunun geçtiği Dersim’e konuk olur. Unutmadığı, savaş ahlakına ve cesaretine hayran olduğu Sılo Phıt’ı sorar. Hala dağlarda olduğunu duyunca vefalanır, gidip konuşmak ister. 

Arar-sorar ve gider yaşadığı bölgede onu bulur. Dağda inmesi durumunda hiçbir ceza-i müeyyide uygulanmayacağı teminatını verir ve Sılo Phıt'ı razı eder. Sılo Phıt'ın Elaziz’e götürüleceğini duyan köylüler, kasabalılar, kadın erkek, çoluk çocuk dağların yağız yiğidini görmek için yollara dökülürler. Elaziz'de bürokrasi gereği mahkeme kurulur. Biraz da alaya alarak Sılo Phıt'a sorar yargıç; "sen o dağlara neden çıktın ne yapıyordun?" der. Sılo Phıt; "biz kendi topraklarımızda yaşıyorduk, siz gelip bizim kadınlarımıza, topraklarımıza saldırdınız, biz de savaştık." Cesaret ve kararlılık karşısında susan yargıç kısmen sözünde durur. Ona hapis cezası vermezler, fakat Sılo Phıt'ı askere alırlar. 

Tahmini olarak kırklı yaşlarda olan Sılo Phıt'ı askerliğini yapsın diye Van'a yollarlar. Bunu da kabullenmez Sılo Phıt. Zorunlu olarak gönderildiği bu esarete dayanamaz ve İran'a firar eder. Akıbetinin ne olduğu dahilinde bilgim yok. Oralarda nasıl yaşadı, nasıl öldü bilemiyorum. Ama adaletli değil hiç bir şekilde. Zira o Türk subayını kendi makamına teslim etti, hem de hiçbir ceza, eza vermeden. Ama adaletin terazisi aynı tartmadı. Evet, hapis cezası vermediler, ama kırk yaşında birini askere yolladılar, esir ettiler.

Geçmişten gelen bu zihniyet üst perdeden devam ediyor. Bay Recep bir kuduz saldırganlığında, kendisine bir kelime muhalefet edeni "düşman" azlediyor. Suya düşman, doğaya düşman, çocuğa, kadına düşman. Kendisine köle olmayan her erkeğe düşman. Bu uçuruma gitme, bu narsist hastalık sadece onu değil, maalesef ki halkları birbirine kırdırıyor. Ve bir ülke bir coğrafya göz göre bu şahsın şizofren tutkuları itibarı ile resmen tükeniyor. 

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found