Cumartesi, Ağustos 18, 2018

Platzhalter roof5

 

Arama-2

Langfristige Artikel

Box Link

Events

 PANO

 

ADEF; HALKLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR !!!

 

Dersim ateşler İçinde,
Dersime ses verin !!!

 

Dersim de Ovacık, Çemişgezek ve Hozat arasında bulunan Bozan Yaylası, Zoğar, Dereköy, Kozulca, Koçkozulca, Zengi, Değirmendere, Dündül deresi ve geyiksuyu bölgelerinde yapılan askeri operasyondan sonra başlayan orman yangınları, rüzgarında etkisiyle binlerce hektarlık alana yayılarak devam etmektedir! Yaşam alanlarımızı içinde bulundurduğu canlı ve cansız varlıklarla birlikte yanıyor.

Dersim’de doğa, doğal alanlar ve hayvanlar kasten yok edilmekte ve telef edilmektedir.
Dersim’deki ormanlar yanıyor ve Munzur’un eşsiz bitki örtüsü ve hayvanlar alemi büyük bir tehlike altındadır.

Orman yangınları devlet tarafından kasten çıkarılmaktadır. Gayri resmi söylemlerde bunların gerillaların takibini kolaylaştırma amaçlı olduğu iddia edilmektedir. Gerçekte ise bu orman yangınlarıyla Dersimlilerin bütün kültür ve yaşam temelleri yok edilmektedir.
Bu yöntem yeni de değil. Dersimlilerin bu konuda uzun ve acı bir geçmişi vardır. 1937/38 yıllarında Dersimliler soykırım yaşadı. Yaşam alanlarını (Köylerini) tekrar kurduklarının ertesinde 90 yıllardan itibaren yeni baskı yöntemlerine maruz kaldılar.

Köylüler köylerinden uzaklaştırılıyor, ormanlar ateşe veriliyor, doğal alanlar barajlarla yok edilmekte ve siyanürle altın arama faaliyetleriyle zehirlenmektedir. Kutsal Munzur Çayının doğası bozularak, ölümüne sebep olunmaktadır.
Bölgenin bombalanmasından dolayı çıkan orman yangınları halihazırda büyük bir alanı sarmış durumdadır. Son iki üç yıl içerisinde çıkartılan orman yangınlarında yok edilen ormanlık alanın kaç hektar olduğunu kimse bilmiyor.

Bu politikadan derhal vazgeçilmelidir
Sesimize ses verin
Yangınları durdurun.

Bu anlamda Ülkede, DERSİM’de ve Avrupa’da yapılacak eylem ve etkinliklere katılım yapalım destek sunalım.

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)

   
   
   
   

  

Dersimzaza.com'dan kısa bir açıklama

Facebook'ta sitemizin ismi ile benzerlik taşıyan bazı sayfalar görülmektedir. Bu sayfaların sitemizle hiç bir ilgisi yoktur. Sitemizin www.dersimzaza.com adresi dışında internet üzerinde herhangi bir hesabı ya da sayfası bulunmamaktadır.

Kamuoyunun dikkatine sunulur.

Dersimzaza.com

 


 

Hitler’i anıyoruz (!)

 

Hitler’i anıyoruz (!)

 
 30 Nisan 2018 Pazartesi
 

Yarın 1 Mayıs ve elbette çok anlamlı, değerli bir gün. “Bayram”ı OHAL karanlığına rağmen inadına kutlayacağız. Fakat bugün, yani 30 Nisan da göz ardı edilmemesi gereken bir gün.
73 yıl önce bugün, 30 Nisan 1945’te Adolf Hitler, uzatmalı sevgilisi (ve sadece bir gün önce evlendiği) Eva Braun ile birlikte intihar etti.
Hitler’i biz hep dehşetli bir muktedir olarak geriye bıraktıklarıyla hatırlıyoruz: Yahudi soykırımı, toplama kampları, gaz odaları, SS’ler, Gestapo… Ya da kendisine adeta taparcasına bağlı kitleler önünde yaptığı ateşli/dehşetli konuşmalar…
Hâlbuki (birkaç yıl önce Ankara’da “barış, demokrasi, özgürlük” yolunda inanç ve direncimizi tazelemeye dönük bir etkinlikte yan yana olduğumuz Sibel Özbudun’un dikkat çektiği üzere) Hitler’i o korkunç kudret hali ile değil; bir odada acz içinde canına kıyarken hatırlamak gerekir asıl... Yaptıklarının bedelini kendi eliyle kendisine ödettirircesine diktatörlük serüveninin bu en son, çaresiz, zavallı, kaybetmiş noktasında hatırlamak ve herkese hatırlatmak gerekir onu!..
O yüzden 30 Nisan önemlidir, anlamlıdır ve hadi söyleyelim, “değerli”dir. Çünkü baskı altında sık sık unuttuğumuz bir şeyi; karanlığın süreksizliğini, onun kendi içinde boğulup aydınlığın er geç yüzünü göstereceğini hatırlamaya vesiledir.

***

Oysa kendi “30 Nisan”ına gelene kadar neler neler yapmıştı o haşmetli diktatör?! Spotlar aktaralım!..

***

Kendince Almanya’yı yeniden güçlü devlet yapıp Yahudiler başta olmak üzere ‘para kralları’nı dize getirerek herkese iş ve ekmek sağlayacağını söylemiş ve milyonlarca umutsuz insan üzerinde umut yaratmıştı. Ama asıl amacını bir söylevinde netleştirdi: Eski devleti yıkmanın yeterli olmadığını, yeni devletin önceden kurulmuş olması ve elde hazır bir halde bulunması gerektiğini anladık. Bundan sonra yapılacak iş eski devletin son kalıntılarını yok etmekti. Anayasanın sağladığı haklara sahip olunca, doğruluğuna inandığımız yolda devleti yeniden kuracağız!

***

Onun liderliğinde Naziler seçime daha önce görülmemiş biçimde hazırlandı. Aynı gün birden fazla yerde konuşabilmesini sağlamak için uçak kiraladılar. Hitler Almanya’nın Üzerinde’ sloganı etkili bir propaganda sözü olarak yaygınlaştı. Devletin radyosu her gün nutuklarını yayımladı. Duvarlar Nazi bayrakları ile süslendi. Buna rağmen 5 Mart 1933 seçimlerinde ancak genel oy sayısının yüzde 43.09’unu alabildi.

***

İstediği, Parlamento’nun yetkilerini ona devretmesi idi. Fakat bunun için Parlamento’nun üçte iki çoğunluğuyla Anayasa’nın değiştirilmesi gerekiyordu. Parlamento’nun önüne getirilen kanun teklifi, yasama yetkisini, bütçenin denetimini ve anayasada değişiklikler yapma yetkisini Parlamento’dan alarak hükümete bırakıyordu. Böylece parlamenter demokrasi sona eriyordu. Hitler, diktatörlüğünü bu kanunun verdiği meşruiyete dayanarak sürdürdü.

***

Kısa süre sonra Hitler hükümeti tarafından alınmış olan kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı makamı kaldırılıyor, başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor, Hitler Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı görev ve yetkilerini üzerine alıyordu.”

***

Nazi iktidarı, basını da kısa zamanda denetim altına aldı. Her gün günlük gazetelere hangi haberlerin yayımlanacağı bildiriliyor, yazılacak başyazılar hakkında direktifler veriliyordu. Radyo ve sinema da kısa sürede Nazilerin denetimine girdi. [Henüz mevcut olmadığı için televizüel imkânlardan yoksundular!] Radyonun sağladığı imkânlarla her gün Alman halkına gerçeklere son derece aykırı bir sürü bilgi yutturuluyordu.

***

İlkokul düzeyinden üniversitelere kadar tüm Alman eğitimi kısa sürede Nazileştirildi. Ders kitapları yeniden yazıldı. Kızlara özellikle ev kadını ve anne olmak üzerine bilgiler veriliyor, ayrıca yoğun bir Nasyonal Sosyalist eğitimden geçiriliyorlardı.

***

Nazi Almanya’sının kanun adamları ‘Hitler kanundur!’ diye övünür oldular. Göering Prusya savcılarına şunu söyledi: Kanun ve Führer’in iradesi aynı şeydir’. Adalet Müşaviri ve Alman Hukuk Lideri Dr. Hans Frank bu noktayı daha da iyi belirtmek için 1936’da hukukçulara şöyle konuştu: ‘Nasyonal Sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz: Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?”
(Kaynaklar: 1) William L. Shirer, “Nazi İmparatorluğu: Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü”, Cilt 1, İstanbul, 1968, s. 424-428; 2) “Adolf Hitler”, “Çağdaş Liderler Ansiklopedisi”, Cilt 3, İletişim Yayınları, 1986, s. 859-881.)

***

Evet, işte böyle… İnsanlık tarihinin bu “en karanlık yüzü”nü ölüm yıldönümünde “tel’in” ile anıyoruz! 1 Mayıs İşçi Bayramı kadar, 30 Nisan “Diktatörlüğün Helaki” de kutlu olsun

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found