Dersim halkı neden Dersim adında ısrar ediyor?

 

Ahmet Aydın

25 Mayıs 2019

 

Dersim adında ısrar, bir kan davasının sürdürülmesinde ısrar değildir. İntikam davası da değildir. Ancak Dersimliler; sırf farklı bir etnik kimliğe, farklı bir dile ve inanca sahip oldukları için, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden vahşice katledilmelerinin hesabının siyaseten, hukuken ve ahlaken verilmesini ve zorla gaspedilen hak ve özgürlüklerinin geri verilmesini istiyorlar.

Türk egemenlik sistemi, bu suçun ve benzer suçların hesabını vermedikçe ve hala sürdürdüğü geçmiş çizgisinden kopmadıkça, o coğrafyada, bundan sonra da, farklı olan hiç bir etnik-sosyal grubun yaşama güvencesi olmayacak ve barışçıl-demokratik bir toplum düzeni kurulamayacaktır.

Dersim adında ısrar, kendi özünde, tarihsel-kültürel köklerinde ısrardır. Ki bu her insanın doğal hakkıdır. Bu ısrar, geriye dönüş ve dünde ne varsa onu kutsayıp oluduğu gibi benimseme değildir, Dersim'in ısrarı, özünden ve köklerinden beslenerek ileriye yürümek noktasındadır.

Dersimliler kendilerine başka bir ulusal kimlik dayatılmasını, kendi ulusal-kültürel miraslarının ''gereksiz'' ve ''gerici'' ilan edilerek yok edilmeye çalışılmasını, kendi onurlarına, kişiliklerine ve dahası fiziki varlıklarına bir saldırı olarak görüyorlar. Elbette, bir halkın adına, diline ve kültürüne bile tahammülü olmayanların, o halkın fiziki varlığına da saygısı olmaz.

Kısaca ''72 millete aynı nazarla'' bakan bir halk, diğer halklarla eşitlik ve özgürlük temelinde birlikte yaşamak istiyor. Dersim adında ısrar sadece ve sadece bunun içindir.