Cumartesi, Ağustos 18, 2018

Platzhalter roof5

 

Arama-2

Langfristige Artikel

Box Link

Events

 PANO

 

ADEF; HALKLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR !!!

 

Dersim ateşler İçinde,
Dersime ses verin !!!

 

Dersim de Ovacık, Çemişgezek ve Hozat arasında bulunan Bozan Yaylası, Zoğar, Dereköy, Kozulca, Koçkozulca, Zengi, Değirmendere, Dündül deresi ve geyiksuyu bölgelerinde yapılan askeri operasyondan sonra başlayan orman yangınları, rüzgarında etkisiyle binlerce hektarlık alana yayılarak devam etmektedir! Yaşam alanlarımızı içinde bulundurduğu canlı ve cansız varlıklarla birlikte yanıyor.

Dersim’de doğa, doğal alanlar ve hayvanlar kasten yok edilmekte ve telef edilmektedir.
Dersim’deki ormanlar yanıyor ve Munzur’un eşsiz bitki örtüsü ve hayvanlar alemi büyük bir tehlike altındadır.

Orman yangınları devlet tarafından kasten çıkarılmaktadır. Gayri resmi söylemlerde bunların gerillaların takibini kolaylaştırma amaçlı olduğu iddia edilmektedir. Gerçekte ise bu orman yangınlarıyla Dersimlilerin bütün kültür ve yaşam temelleri yok edilmektedir.
Bu yöntem yeni de değil. Dersimlilerin bu konuda uzun ve acı bir geçmişi vardır. 1937/38 yıllarında Dersimliler soykırım yaşadı. Yaşam alanlarını (Köylerini) tekrar kurduklarının ertesinde 90 yıllardan itibaren yeni baskı yöntemlerine maruz kaldılar.

Köylüler köylerinden uzaklaştırılıyor, ormanlar ateşe veriliyor, doğal alanlar barajlarla yok edilmekte ve siyanürle altın arama faaliyetleriyle zehirlenmektedir. Kutsal Munzur Çayının doğası bozularak, ölümüne sebep olunmaktadır.
Bölgenin bombalanmasından dolayı çıkan orman yangınları halihazırda büyük bir alanı sarmış durumdadır. Son iki üç yıl içerisinde çıkartılan orman yangınlarında yok edilen ormanlık alanın kaç hektar olduğunu kimse bilmiyor.

Bu politikadan derhal vazgeçilmelidir
Sesimize ses verin
Yangınları durdurun.

Bu anlamda Ülkede, DERSİM’de ve Avrupa’da yapılacak eylem ve etkinliklere katılım yapalım destek sunalım.

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)

   
   
   
   

  

Dersimzaza.com'dan kısa bir açıklama

Facebook'ta sitemizin ismi ile benzerlik taşıyan bazı sayfalar görülmektedir. Bu sayfaların sitemizle hiç bir ilgisi yoktur. Sitemizin www.dersimzaza.com adresi dışında internet üzerinde herhangi bir hesabı ya da sayfası bulunmamaktadır.

Kamuoyunun dikkatine sunulur.

Dersimzaza.com

 


 

Haval Hüseyin Aydın vira madero-2016!

 

Haval Hüseyin  Aydın vira madero!

 

Dersimzaza.com

21 Mart 2016

 

Hüseyin Aydın, 1955 yılında, Dersim’in Hozat ilçesinin Teştek Köyü’nde dünyaya geldi.

70’li yılların ortasından itibaren devrimci mücadele içerisinde yer aldı. Kurtuluş grubu içinde faaliyet yürüttü. İstanbul'da özellikle Kadıköy-Göztepe’de anti-faşist mücadelenin ön saflarında yer aldı. Bu süreç içinde yakalandı ve bir süre cezaevinde yattı.

Ulusal sorun ve örgüt anlayışı nedeniyle 1978 yılında Kurtuluş'tan ayrıldı. Tekoşin’in kuruluşunda ve daha sonra Merkez Komitesi’nde görev aldı.

12 Eylül darbesinden hemen sonra bir ihbar sonucu İstanbul’da yakalandı. Üç ay boyunca, Siyasi Şube ve Samandıra Askeri kışlasında ağır işkenceli sorgulamalardan geçti. Fakat işkenceciler onun agzından tek bir kelime bile bilgi alamadılar. Askeri mahkeme tarafından bir arkadaşı ile birlikte idam cezasına çarptırıldı.

Sağmalcılar Askeri Cezaevinde hastalandı. Ancak, 7 ay boyunca tedavi görmesi engellendi. Kaldığı cezaevi'ndeki devrimci tutsakların eylemi sonucunda hastahaneye kaldırıldı. Ancak, artık çok geçti. Hüseyin yoldaş öleceği kesinleşince serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan üç ay sonra, 1985 yılının 21 Mart’ında hayata gözlerini yumdu.

Diğer komünistler gibi, o da; sömürünün, insanın insana kulluğunun, yoksulluğun ve zulmün dünya üzerinden kaldırılabileceğine, insanların ve ulusların eşit ve özgür koşullarda, barış içinde yaşadıkları bir dünyanın kurulabileceğine inanıyordu.

Öldükten sonra vasiyeti gereği Dersim'in Teştek köyüne gömüldü.


Yaşamı ve mücadelesi bize örnektir. Taşıyıp bize devrettiği bayrak yere düşmeyecektir. Yitirişimizin 31. yılında onun ve yitirdiğimiz diğer devrimcilerin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.